Ekots kartläggning

Bara 7 av 21 regioner har särskilda vårdmottagningar för postcovid

1:59 min
  • Ekots kartläggning visar att bara 7 av 21 regioner har särskilda mottagningar för postcovid. Flera regioner saknar fortfarande en strukturerad plan för hur de långtidssjuka ska tas om hand, vilket går emot Socialstyrelsens riktlinjer.
  • I hela Norrland finns en postcovidmottagning – i Umeå,  till skillnad från regionerna Östergötland och Skåne, som har tre mottagningar var med hundratals patienter i kö.
  • ”Det är bekymmersamt att det får vara så ojämn vård i Sverige”, säger Luleåbon Fia Everos, som inte fått tillgång till specialiserad vård trots att hon nu har varit sjuk i 1,5 år efter att ha smittats med covid-19.