ENLIGT RAPPORT

Ökad försäljning av elbilar ger hopp för klimatet

2:01 min
  • Försäljningen av elbilar har ökat kraftigt i världen de senaste åren, och det är en ljuspunkt när det gäller möjligheten att minska klimatutsläppen och begränsa uppvärmningen till 1,5 eller högst 2 grader, enligt den nya rapporten State of Climate Action.

  • Mycket annat i världen går i fel riktning för klimatet, enligt rapporten, det gäller 41 av 42 undersökta parametrar som påverkar klimatet, man har till exempel tittat på stålindustri, matsvinn, och avskogning.

  • Ökningen av elbilar är störst i Kina, men drivs även på av nya lagar inom EU, och länder som Indien och Japan.