SVENSKT-FINSKT SAMARBETE

Ökad militär verksamhet i Östersjön

1:59 min
  • Ökad utländsk militär aktivitet i Östersjön och oro om krigshot i Sveriges närområde gör att den svenska och finska marinens försvarssamarbete har intensifierats.

  • Sverige och Finland utbyter underrättelseinformation dygnet runt om bland annat östersjötrafiken. Man övar också samarbetet på bred front.

  • "Ute till havs visar vi den finska och svenska flaggan. Vi vill visa att vi är redo att försvara oss, men också visa lite mera eskalerat att vi kan skydda sjöfarten och stå emot ett väpnat angrepp om det sker med våld, säger marinchef Ewa Skoog Haslum."