Sis-hem

Ökad psykisk ohälsa bland placerade barn på ungdomshem

1:54 min
  • En del barn som placeras på de statliga ungdomshemmen – de så kallade Sis-hemmen – borde nog istället placeras inom den slutna barn- och ungdoms-psykiatrin, det säger Sis generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark i P1-progammet Kaliber.
  • Enligt henne ser myndigheten en utveckling där de placerade barnen nu har en mycket större psykisk ohälsa – som ungdomshemmen inte alltid kan vårda på ett bra sätt.
  • Årligen placeras ungefär 1 000 unga i ett Sis-hem, som är en låst institution. Ekot har tidigare i vår rapporterat om att antalet fall av hot och våld vid hemmen ökat.