militär aktivitet

Ökad rysk aktivitet i Östersjön – extra förband till Gotland

1:57 min
  • På grund av ökad rysk aktivitet i Östersjön har Försvarsmakten gjort en så kallad beredskapsanpassning där extra förband tillförts Gotland från både armén och marinen.
  • "Bedömningen är fortfarande att hotbilden är oförändrad och sannolikheten för ett väpnat angrepp på Sverige är låg", säger Tomas Ängshammar, kommunikationschef vid Försvarsmakten Gotland.