COVID-19

Ökad smittspridning i länet

0:45 min
  • Region Örebro län ser nu en svag ökning av smittspridningen.

  • Regionen ser även en ökning av den brittiska varianten. Av 85 prover var 18 prover positiva för den brittiska mutationen.

  • När det gäller vaccin så har regionen för tillfället brist på vaccin. Det handlar främst om vaccinerna från Pfizer/BioNTech och från Moderna, som är avsedda för äldre.