Försvarsetablering

Ökade chanser för nyinvigning av regementet i Sollefteå 2022

1:39 min
  • På onsdagen har representanter för försvaret varit på plats i Sollefteå inför återstarten av regementet I21.
  • Politikerna som klubbade beslutet ville se en start 2022, men en fråga som påverkar det är i vilken utsträckning man kan använda befintliga lokaler, eller behöver bygga nytt.
  • "I början av mars redovisade vi en plan där vi sa -24, och det jag har sett hittills idag så har chanserna att påbörja utbildningen här -22 ökat. Därmed inte sagt att det blir så, men positionen har stärkts" säger Johan Svensson, generallöjtnant som jobbar med försvarets alla nyetableringar.