VÄDER

Ökning av frys- och vattenskador på skånska fritidshus

0:32 min
  • Höga elpriser och en köldknäpp tidigare i vintras har drabbat husägare i form av sönderfrysta rör med vattenskador som följd, det rapporterar försäkringsbolaget IF, som såg en tydlig ökning av frys- och vattenskador i december.

  • Under december 2022 var antalet frys- och vattenskador tio procent högre jämfört med december året innan och den siffran väntas gå upp, eftersom ärendena inte syns i statistiken förrän ersättningen har betalats ut.

  • Största ökningen är skador i fritidshus.