Olika åsikter om klimatpaket i EU

2:53 min

EU har presenterat ett förslag att länder utanför Europa ska minska sina utsläpp som gör att det blir varmare på jorden. EU vill ha koldioxidtullar vid gränserna. EU vill också stoppa utsläppen från bilar år 2035 och att man producerar hållbara bränslen för flygplan som är bra för klimatet. Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan tycker att det är bra. Men klimataktivisten Greta Thunberg tycker inte att det räcker.

Greta Thunberg kräver att politikerna gör mycket mer för att rädda klimatet. Hon kräver att alla ska göra det som behövs för att länderna ska nå målet i Parisavtalet. Det är ett avtal om klimat som länderna i FN har skrivit på och godkänt. Målet i avtalet är att jordens temperatur inte ska stiga mer än 1,5 grader. Och då måste alla länder släppa ut mycket mindre av växthusgaserna som värmer upp jorden.

Klimataktivisiten Greta Thunberg tror inte att det som EU tänker göra räcker för att nå målet. Hon menar också att det inte räcker att vara bäst på klimatarbete, om det ändå inte är tillräckligt bra.

– Vi pratar mycket om att EU är de som är mest ambitiösa, det är vi som leder. Och det kanske vi är, dom som är absolut minst sämst globalt när det kommer till det här. Man bör ju sträva efter att ta sitt moraliska ansvar och agera i linje med vad forskningen säger för att nå våra löften, säger hon.

I går presenterade EU-kommissionen det nya paketet med förslag för att minska utsläppen inom Europa. Industrier utanför Europa ska betala så kallade klimattullar. Det betyder att de som gör cement, aliminium och stål behöver betala om de släpper ut koldioxid. Mycket koldioxid i luften gör att klimatet blir varmare.

Näringsminister Ibrahim Baylan tycker att koldioxidavgifterna för länder utanför EU är viktiga. De hårda kraven för klimatet kommer inte att drabba den svenska industrin säger han. Ibrahim Baylan är nöjd med EU:s förlag till nya regler för att minska utsläppen.

– I grund och botten tror jag att det är ett väldigt viktigt och stort kliv framåt. Det är också viktigt för oss att se till att andra länder, oavsett om det är Kina eller andra länder och andra företag, inte drar konkurrensfördelar av att inte ställa om.