Fossila bränslen

Oljan och kolet måste stanna i marken om vi ska begränsa klimatförändringarna

2:03 min
  • Nyligen kom ytterligare forskning om att merparten av den olja och det kol som går att utvinna måste ligga kvar i marken om vi ska kunna begränsa klimatförändringarna.
  • Problemet är då att övertyga länder att avstå från att utvinna fossila bränslen, fast deras ekonomier bygger på det, enligt Mikael Höök som är docent i naturresurser och hållbar utveckling vid Uppsala universitet.
  • Enligt FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport blir 1,5-gradsmålet mycket svårt att nå.