Klimatpåverkan

Oljefinansierade ekonomer spelade nyckelroll i försenade klimatåtgärder i USA

2:00 min
  • Oljeindustrin i USA har sedan 90-talet finansierat en inflytelserik grupp av ekonomer, vilket kan ha försenat klimatomställningen i USA, enligt en ny studie.
  • Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, tycker det är en viktig studie som belyser ett allvarligt missbruk av vetenskapen från oljebolagens sida.
  • Men John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, är mycket kritisk till att studien också kritiserar forskare vars resultat använts av oljeindustrin, men inte finansierats av den: "Om man försöker bedriva forskning där man hela tiden är rädd för att ens resultat ska användas av grupper som man inte gillar, eller andra inte gillar, då förstörs ju forskningen, då kan man inte forska."