SKÅNE

Oljeleveranserna till Skåne har ökat – "Problematiskt för framtiden"

1:42 min
  • Statistik från SCB visar att leveranserna av bensin, diesel och eldningsolja har ökat mellan 2018 och 2020 till nästan hälften av de skånska kommunerna.

  • Det är problematiskt inför framtiden, säger Lefee Al-Khdedah och Lama Hasan från Landskrona.

  • Enligt Länsstyrelsen i Skåne har det främst varit svårt för kommunerna att helt ställa om till fossilbränslefria resor och drivmedel.