Miljötoxikologi

Oljespill kan ha gett långvariga skador på delfiners immunförsvar

1:09 min

Olyckan på oljeplattformen Deepwater Horizon år 2010, då stora mängder olja rann ut i Mexikanska golfen, kan ha haft långvariga effekter på delfiners immunförsvar.

I en ny studie har delfiner av arten flasknosdelfin – den som ofta finns i delfinarier – undersökts i en bukt i Louisiana som drabbades av oljeutsläppet, och jämförts med delfiner i en annan, opåverkad bukt i Florida.

Upp emot åtta år efter olyckan kunde man se skillnader i delfinernas immunförsvar, som motsvarar de förändringar som uppstår hos laboratoriemöss som utsatts för olja.

Forskarna tolkar det som att oljespillet kan ha minskat delfinernas motståndskraft mot infektionssjukdomar. Forskarna såg också tecken på att skadorna kan ha förts vidare till nästa generation av delfiner.

De här följderna är utöver olyckans mer kortsiktiga effekter. Enligt amerikanska myndigheter hittades över tusen döda delfiner på stränder i närheten under de fyra första åren efter olyckan.

Källa:
S. De Guise et al. "Long‐Term Immunological Alterations in Bottlenose Dolphin a Decade after the Deepwater Horizon Oil Spill in the Northern Gulf of Mexico: Potential for Multigenerational Effects". Environmental Toxicology and Chemistry, 17 februari 2021. Doi: 10.1002/etc.4980