Om programmet

Mia Blomgren är reportern som går sin egen väg och samtidigt ligger steget före. I personliga möten med människor som får uttrycka vad de verkligen tycker letar hon efter det som rör sig under ytan i samhället. Mia håller också med Salman Rushdie när han säger att ”skrattet måste tas på allvar”.

Mia Blomgren har kallats ”Mästerintervjuaren” och hennes reportage för ”tidsdokument över samhällsutvecklingen”.

I snart trettio år har Mia skildrat Sverige genom människors historier om sina liv och på så sätt fångat berättelsen om hur Sverige har förändrats. Förmågan att ligga steget före och den aldrig sinande viljan att ge utrymme för olika slags människor och olika åsikter har gjort Mia till en mycket uppskattad dokumentärmakare. Eller som en av alla lyssnare skriver: ”Det är liksom alltid en mångfald av röster som skänker de teman programmen behandlar ett nytt ljus.”

I dokumentär-projekten Klasskampen, Könstrubbel eller Rapport Från Ett Kungadöme har Mia tidigt undersökt de ofta subtila strömningar som leder fram till den verklighet vi lever i nu.

Mia har vunnit flera stora priser bland annat för sitt unika sätt att intervjua människor, te x Tempo Radio Award för sin dokumentär Madonnan och skökan.

Pressröster om Mia Blomgrens program: