Om programmet

Funk i P1 är programmet som berättar om hur både livet och samhället funkar eller kanske inte funkar, om du har någon form av funktionsvariation* som bryter mot normen.

Catrine Lundell och Anna Bergholtz är Funks programledare.

*orden funktionsvariation och normbrytande funktionalitet är alternativ till orden funktionsnedsättning och funktionshinder, som kan upplevas som värderande. Alla människor är olika och vissa har funktionsvariationer som bryter mot normen.