Om webbplatsen: tillgänglighet

Så här navigerar du med tangentbordet

Tangentbordsnavigering i webbradion

Om du vill navigera med tangentbordet i webbradion trycker du tab eller shift + tab för att flytta mellan spelarens kontroller.

En röd ram visar vad som har fokus efter att du tryckt TAB.

  • Du kan starta och pausa uppspelningen av ett ljud genom att tabba till knappen ”spela” / ”paus” och aktivera denna genom att trycka på Enter-tangenten eller mellanslag. Alternativt kan du spela eller pausa ljudet genom att trycka Alt + F8.
  • Du kan spola i ljudet genom att använda Shift + Alt + vänster- och högerpil.
  • Du kan justera volymen genom att använda upp- och nedpil.

Webbspelaren tillsammans med skärmläsare i Windows

Om du använder skärmläsare i Windows och vill spela upp något i spelaren finns det några saker som du har nytta av att känna till.

När du har navigerat till spelaren och den har fokus kommer din skärmläsare att säga ”Sveriges Radios webbspelare applikation”. Du får eventuellt även en signal om att din skärmläsare har slagit på formulärläge. Detta betyder att du inte kan använda din skärmläsares vanliga kortkommandon för att navigera i spelaren. För att flytta mellan spelarens olika kontroller behöver du använda tab och shift+tab.

För att starta eller pausa uppspelningen trycker du mellanslag när du har fokus på knappen ”spela” eller ”pausa”. Alternativt kan du trycka alt + F8 för att spela eller pausa ljudet även om du inte har fokus på knappen.

Om du vill spola i ljudet navigerar du till knappen ”spola i ljudet” och trycker mellanslag för att aktivera spolningsläget. Därefter kan du spola bakåt genom att trycka på vänster piltangent och framåt genom att trycka på höger piltangent.

Om du vill justera volymen navigerar du till knappen ”volym” och trycker mellanslag för att aktivera den. Därefter justerar du volymen i spelaren genom att trycka pil upp eller pil ned för att höja respektive sänka ljudet.

Webbspelaren tillsammans med VoiceOver på Mac

När du använder VoiceOver för att styra Sveriges radios webbspelare behöver du slå av snabbnavigering.

För att spela eller pausa ett ljud navigerar du till knappen ”spela” eller ”paus” och aktiverar denna med VO + mellanslag.

Om du vill spola i ljudet navigerar du till knappen ”spola i ljudet” och trycker VO + mellanslag för att aktivera spolningsläget. Därefter kan du spola bakåt genom att trycka på vänster piltangent och framåt genom att trycka på höger piltangent.

Om du vill justera volymen navigerar du till knappen ”volym” och trycker VO + mellanslag för att aktivera volymknappen. Därefter justerar du volymen i spelaren genom att trycka pil upp eller pil ned för att höja respektive sänka ljudet.

Webbspelaren tillsammans med VoiceOver på IOS

Om du använder en mobiltelefon hittar du spelaren längst upp på skärmen. Du kan navigera mellan spelarens kontroller genom att svepa med ett finger åt vänster eller höger.

I nuläget kan funktionerna för att spola och ändra ljudkvalitet vara svåra att hantera. Vi jobbar på att lösa det.

Om du upplever problem kan du som ett alternativ till webbspelaren använda vår app ”Sveriges Radio Play”.

Webbspelaren tillsammans med TalkBack på Android

Om du använder en mobiltelefon hittar du spelaren längst upp på skärmen. Du kan navigera mellan spelarens kontroller genom att svepa med ett finger åt vänster eller höger.

Om du vill ändra ljudkvalitet navigerar du till knappen ”Ljudkvalitet” och klickar på den. Då fälls en horisontell lista ut nedanför knappen. Där kan du välja mellan Låg, Mellan och Hög kvalitet. Klicka på det alternativ du vill ha.

I nuläget kan funktionerna för att spola vara svåra att hantera. Vi jobbar på att lösa det.

Om du upplever problem kan du som ett alternativ till webbspelaren använda vår app ”Sveriges Radio Play”.

Snabbkommandon:

ALT + -  Sänker ljudvolymen på spelaren
ALT +Höjer ljudvolymen på spelaren
ALT +Växlar mellan Play/Pause i spelaren
ALT +Navigerar till ”Kontakta Sveriges Radio”
ALT +Navigerar till sidan ”Alla kanaler”
ALT + Shift + Vänsterpil Hoppar bakåt 10 sek i pågående ljuduppspelning vid klick, spolar bakåt om tangenterna hålls nere
ALT + Shift + Högerpil  Hoppar framåt 10 sek i pågående ljuduppspelning vid klick, spolar framåt om tangenterna hålls nere