Replik 2021-02-08

Opartiskheten är grunden för Sveriges Radios uppdrag i allmänhetens tjänst

Olov Carlsson, biträdande programdirektör med ansvar för innehållsproduktionen svarar på en kulturdebatt i Göteborgs-posten. Uppdraget och opartiskheten ligger till grund för företagets agerande.

Alla som lyssnar på Sveriges Radio ska kunna lita på att våra medarbetare inte företräder något särskilt intresse. Ingen lyssnare ska någonsin tvivla på att vi, när vi granskar eller skildrar något, inte arbetar förutsättningslöst och utforskande. Vi får aldrig uppfattas stötta ett särintresse eller driva en politisk tes. Grunden för Sveriges Radios verksamhet är vår opartiskhet. Det är så vi byggt upp ett förtroende som är bland det högsta som uppmätts för något medieföretag i Europa. I tider med tendenser till en tesdriven nyhetsrapportering i andra medier blir vår opartiskhet allt viktigare att värna.

I fredagens GP påstår Alexandra Pascalidou att våra medarbetare inte får vara emot rasism. Inget kan vara mer felaktigt. SR står för alla människors lika värde. Ingen medarbetare har någonsin fått några påföljder genom att säga att man är emot rasism, att man är diskriminerad eller att man är kritisk till arbetsmiljön. I våra sändningar ska vi också markera mot rasism och angrepp på det demokratiska samhället, men det är inte detsamma som att vi ska aktivt ska propagera för en viss fråga eller perspektiv i den offentliga debatten. Där missförstår Pascalidou vårt uppdrag.

Under hösten skrev och publicerade ett antal medarbetare på SR ett upprop kallat ”Vems SR?” vilket undertecknades av nuvarande och tidigare medarbetare. I uppropet tar medarbetarna ställning för en rörelse som bland annat vill förändra villkoren på arbetsmarknaden och skapa en ökad representation av svarta på arbetsplatser. I uppropet formuleras bland annat krav på att  personalsammansättningen på SR drastiskt ska förändras utifrån primärt etnisk grund. I uppropet listas exempel som ”bevis” för brister i rekrytering och ett dåligt engagemang från olika redaktioner i bevakningen av Black Lives Matter. En enkel sökning visar att vi, sedan rörelsens start, rapporterat om rörelsen flera hundra gånger i sändningar och inslag. Man kan inte med bästa vilja tolka formuleringarna, och den missvisande bilden av våra publiceringar, som något annat än ställningstaganden för just BLM som organisation.

Som anställd på SR kan man inte företräda och ta offentlig ställning för en politisk åsikt, en specifik organisation eller ett särintresse och samtidigt bevaka den. Då kan opartiskheten bli ifrågasatt. Det är i grunden inget konstigt och inget unikt i det här fallet. Vare sig du ställer dig bakom ett bensinuppror, en namninsamling om klimatet eller vargjakt kan det påverka om du fortsatt kan rapportera och bevaka de frågorna. En bedömning som görs i varje enskilt fall.

 Så har även skett i samband med ”Vems SR?”. Några få medarbetare som varit tydliga talespersoner för uppropet kan nu inte själva rapportera om uppropet eller angränsande frågor. Övriga undertecknare har också haft samtal om sina upplevelser. De samtal som har förts mellan medarbetare och chefer handlar om arbetsmiljön på SR, om hur vi agerar sinsemellan, men även om vår viktiga roll som ett opartiskt medieföretag. Diskussionen om arbetsmiljön är viktig och ingen har fått några begränsningar i sin yrkesutövning för att man vill diskutera den. Det skulle vara oss helt främmande.

De flesta samtal som förts har dock inte påverkat de enskilda medarbetarnas uppdrag på redaktionerna. Förhoppningsvis har det dock lett till en större förståelse hos alla våra medarbetare kring både hur viktig arbetsmiljön är och den för oss så viktiga frågan om vår opartiskhet.

Återigen – att vara emot rasism är inte ett problem som anställd på Sveriges Radio men man kan inte ta ställning för en organisation och dess intressen, vad den än handlar om, och sen bevaka densamma opartiskt.

Olov Carlsson
Bitr programdirektör med ansvar för innehållsproduktionen

Läs repliken via GP:se.