Öppna förskolan som inkörsport till svenska språket

9:48 min
  • Öppna förskolan är en populär samlingspunkt för föräldrar som är hemma med sina barn och dit man kan gå för att träffas och göra olika aktiviteter tillsammans.
  • Det här är en viktig verksamhet för att underlätta för utrikes födda kvinnor att ta sig in i arbets- och samhällslivet. Det menar Sveriges kommuner och regioner, SKR som precis har avslutat ett treårigt uppdrag att kartlägga den öppna förskolan.
  • Där ser SKR bland annat att insatser som språkträning och samhällsinformation finns på öppna förskolor i drygt hundra av landets kommuner. Norrköping är en av de kommunerna.