BARNMORSKEKRISEN

Oppositionsrådet: Måste inrätta fler vårdplatser

1:38 min
  • Efter att över 100 barnmorskor sagt upp sig i år, har Region Stockholm tillsatt en särskild förlossningssamordnare som ska hitta nya lösningar. De har även skjutit till 175 miljoner kronor till förlossningsvården. 
  • Men oppositionsråd Aida Hadzialic (S) anser att de pengarna inte räcker. 
  • ”Vi vill att man avsätter 440 miljoner till sjukhusen och dubblerar det regeringen har givit från regionens håll för att ge vård efter behov”, säger hon.