Coronaviruset

Ordinarie undervisning i Kiruna från måndag

2:00 min
  • Från och med måndag återgår Kiruna kommun till ordinarie undervisningsformer för F-9-skolor.
  • Det har kommunens krisledningsnämnd beslutat på fredagen.
  • "Rekommendationen är att det ska organiseras så att man i möjligaste mån är utomhus." säger kommundirektör Lennart Andersson i Kiruna.