Tvist

Örebro kommun ska betala 50 miljoner kronor till NCC

0:42 min
  • Örebro kommun och NCC Industry AB har nu nått en förlikning i tvisten om beläggnings- och återställningsarbeten.
  • I april 2018 hävde NCC ramavtalet med Örebro kommun gällande beläggnings- och återställningsarbeten på grund av att kommunen hållit inne betalning av vissa fakturor på grund av oenighet kring kvaliteten på utförda arbeten.
  • Totalt rör det sig om 80 miljoner kronor som Örebro kommun har hållit inne.
  • NCC stämde därefter kommunen och yrkade på ersättning om sammanlagt 110 miljoner kronor. Nu har Örebro kommun och NCC nått en förlikning i tvisten. Förlikningen innebär att parterna kommit överens om att kommunen ska betala 50 miljoner kronor till NCC för utfört arbete.
  • "Det är viktigt att en kommun tar ansvar för skattebetalarnas pengar och att vi säkerställer att vi får det vi betalar för. Med den här förlikningen tycker vi att vi hamnar mer rätt i kostnadsläge för det utförda arbetet och det känns bra att vi nått en lösning på en flerårig konflikt och nu kan gå vidare", säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.