Organiserad rasism föreslås kunna ge fängelse

11 min
  • En oenig parlamentarisk kommitté lämnade idag över sitt betänkande till Morgan Johansson när det gäller förslaget att förbjuda rasistiska organisationer.
  • Förslaget är att införa två nya brott: organiserad rasism och stöd till organiserad rasism för de som är medlemmar i eller stödjer en grupp som systematiskt förföljer en folkgrupp genom kriminella handlingar.
  • Är ett förbud en dålig idé eller borde man gå ännu längre? Debatt mellan riksdagsledamöterna Ida Karkiainen (S) och Fredrik Malm (L).