Naturvård

Öringen i Mjällån ska räddas genom restaurering

1:48 min
  • Just nu pågår andra etappen av ett restaureringsprojekt av Mjällån mellan Timrå och Viksjö.
  • Sträckan har genom historien påverkats mycket av flottningens framfart och ska nu återställas till sitt naturliga tillstånd, något som väntas gynna öringsbeståndet i ån.
  • "Ju mer yta dom har att leva på, ju mer öringar kan leva där", berättar Johan Rudin, arbetsledare och biolog från Sportfiskarna.