MINSKAD AVVERKNING

Oro i sågbranschen efter Sveaskogs besked

1:20 min
  • Beskedet att Sveriges största skogsägare Sveaskog ska minska sina avverkningar i Norrbotten med 30 procent jämfört med vad som tidigare planerats för i år skapar oro i sågbranschen.

  • Markus Rödin, ordförande i Sågab, intresseorganisationen för privatägda sågverk i norra Sverige, tror att det kan bli svårt att hitta råvara från andra leverantörer.

  • På sikt kan jobb hotas, tror han.