Distansundervisning

Orolig mamma: Barn som behöver stöd måste in till skolan

1:52 min
  • Just nu är det distansundervisning på de flesta av länets högstadier, en undervisningsform som kanske inte passar alla barn.
  • Anna är en av de föräldrar som oroas över att hennes barn kommer att få svårt att klara sin studier nu.
  • "Jag har ett barn som har svårigheter med sin ordinarie skolgång, hur ska han klara detta själv nu".
  • "Jag förstår oron men det handlar ju inte om att elever ska klara sig själva utan det handlar om digitala lärarledda lektioner - sen har vi några undantag som får lärarundervisning på skolan hela tiden eftersom vi bedömer att de eleverna behöver det", säger Mats Brorson, skolchef i Kils kommun.