Coronapandemin

Oron inom EU: Mutationer som vaccinet inte biter på

2:00 min
  • På den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, är man oroad över smittspridningen och de mutationer som cirkulerar i EU.
  • Nu finns den brittiska varianten i alla EU-länder och eftersom den är mer smittsam och kommer det att leda till en mer ansträngd sjukvård i hela EU.
  • Bruno Ciancio, som är är chef för epidemiologisk övervakning på EU:s smittskyddsenhet, säger att det är mycket viktigt att få ner smittan, för så länge som smittan är hög i samhället finns risk för att nya varianter som vaccinet inte biter på uppstår.