Orörd natur – bara tre procent kvar

0:54 min

Endast tre procent av jordens landyta är orörd natur. Genom att återintroducera djurarter i ekosystemen skulle den här siffran kunna öka.

Bara tre procent av landytan på jorden är ännu orörd natur, enligt en ny studie publicerad i tidskriften Frontiers in Forests and Global Change.

De orörda naturområdena finns framför allt i skogar och tundra i östra Sibirien och norra Kanada, i Amazonas och Kongos tropiska regnskogar, och i Saharaöknen.

Med orörd natur menas här att det finns livskraftiga populationer av alla de djur som tros ha levt i området för 500 år sedan.

Forskarna menar också att man genom att återinföra ett litet antal arter, såsom elefanter eller vargar, skulle kunna öka andelen orörd natur från tre till uppemot tjugo procent av landytan.

Men andra forskare menar att studien underskattar andelen orörd natur, och författarna medger att vår kunskap om arternas utbredning är begränsad, skriver The Guardian.

Referens: 
Andrew J. Plumptre et al. "Where Might We Find Ecologically Intact Communities?" Frontiers in Forests and Global Change, 15 april 2021. Doi: 10.3389/ffgc.2021.626635

https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/15/just-3-of-worlds-ecosystems-remain-intact-study-suggests