Corona

Osäkert om semestern för vårdpersonal: "Jätteviktigt"

1:33 min
  • På 26 av 45 akutsjukhus som ingår i en kartläggning som Ekot har gjort uppger man att all vårdpersonal kan räkna med fyra veckors sammanhängande semester i sommar.
  • Men de tre sjukhusen i Region Jönköpings län har inte svarat ja på frågan om de anställda får den semester de har rätt till. 
  • "Det är jätteviktigt för återhämtningen", säger IVA-sjuksköterskan i Värnamo Nils Höglund. 

Förra sommaren fick många vårdanställda sin lagstadgade semester uppstyckad eller senarelagd på grund av pandemin och flera anställda uppger för Ekot att de nu är oroliga för att samma sak kommer att hända i sommar.

Personalansvariga för många av landets akutsjukhus är däremot optimistiska. I en enkät som Ekot riktat till 61 akutsjukhus i landet och som 45 svarat på, uppger 26 sjukhus att all vårdpersonal som vill och har rätt till det kommer, alternativt "med stor sannolikhet" kommer, kunna få 4 veckors sammanhängande semester någon gång under juni, juli och augusti i år. Det vill säga under de lagstadgade semestermånaderna.

Personalen på akutsjukhusen i Norrbotten tillhör de som kan förvänta sig ett positivt besked.

– Vi har till viss del vänt på perspektivet. Vi ska inte ha allting klart med hur vi ska lösa bemanningen med hjälp av inhyrd personal eller sommarförmåner och annat som vi har, utan vi utgår från att vi först beviljar semester. Sen får vi bara anpassa oss till de förutsättningar vi har, men semestern är en nödvändighet då många har slitit hårt under lång tid, säger Jan Sundqvist, tillförordnad HR-chef Luleå/Boden.

I Ekots enkät, som besvarades mellan vecka 11 och 13, uppger inget sjukhus att anställda inte kommer kunna få sammanhängande semester mellan juni och augusti i år, däremot är flera tveksamma och uppger att planeringen inte är färdig.

I Västernorrland är utgångspunkten att alla som vill ska få sammanhängande sommarsemester - men än så länge har man inte kunnat ge några klara besked och utmaningarna är många säger regionens  hälso- och sjukvårdsdirektör Kurt Pettersson.

– Vi har en vaccinationsproblematik där vi försöker vaccinera så många som möjligt under den här kommande perioden och den sammanfaller med sommarsemestrar, dessutom har vi en hårt belastad personal som är tröttkörda och vi har också en hel del sjukskrivningsproblematik. Så många av de här faktorerna samverkar just den här sommaren och det gör det extra bekymmersamt förstås, säger Kurt Pettersson.