Natur och miljö

Östersjölaxens genetiska mångfald har minskat

1:33 min
  • De senaste 100 åren har Östersjölaxens genetiska mångfald minskat och det kan påverka laxens förmåga att klara framtida klimat- och miljöförändringar, visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet.
  • Samtidigt går den genetiska likriktningen olika snabbt i olika älvar. I den största vilda laxälven, Torne älv, har mångfalden i praktiken bestått medan fisken i mindre vildlaxälvar som Mörrumsån har blivit mer lika varandra.
  • "Vi har kopplat det här till de omfattande fiskutsättningarna eller laxutsättningarna som har gjorts sedan vattenkraftsutbyggnaden tog fart på 50-talet", säger Johan Östergren, docent vid SLU.