NY UNDERSÖKNING

Otrygghet bland unga växer – "Större andel tjejer"

1:37 min
  • Statistik från trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, visar att en av tre i åldern 16-24 känner sig otrygg i det egna bostadsområdet på kvällen. 
  • Sebastian Carrasco Hellmark i Falun känner sig tryggare nu jämfört med när han bodde i Stockholm.
  • Petter Holmberg på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor säger att det är en större andel tjejer som känner sig otrygga.