Konsumentverket

"Otydliga klimatpåståenden kan vilseleda"

1:52 min
  • Om en produkt marknadsförs som klimatkompenserad måste det framgå på vilket sätt den kompenserat, på produkten.
  • "Påståenden som klimatneutral och klimatkompenserad är oprecisa och otydliga", säger Linda Halvarsson, jurist på Konsumentverket.
  • "Vi har alla ett intresse av att ge konsumenterna mer vägledning och då handlar det om att det ska vara lätt att göra rätt", säger Mats Hedenström på Svensk Handel.