Ovaccinerade covidpatienterna på IVA väcker känslor

9:55 min
  • Mer än 80 procent av covid-19 patienterna som under augusti har vårdats på intensivvårdsavdelningarna runt om i landet är ovaccinerade
  • För dem som jobbar på IVA är det här en het potatis, hur het?
  • Hör Eveline Jacobson, intensivvårdssjuksköterska på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Kai Knudsen, överläkare på Sahlgrenska sjukhusets intensivvårdsavdelning.