Forskning

Oväntad coronaeffekt: Möjligt att mäta flygplansbuller

1:35 min
  • Coronapandemin har öppnat för ett nytt forskningsprojekt som kan möjliggöra tystare flygrutter.
  • Hur mycket planen bullrar beror på hur man använder planens olika delar., något som nu går att mäta på grund av mindre flygtrafik.
  • “Vi har placerat ut mikrofoner i öronhöjd så att vi kan se hur bullret förändras när planet flyger in över landningsbanan”, säger Anders Johansson, doktorand på KTH.