ekonomi

Oväntat hög inflation i augusti

2:03 min
  • Inflationstakten var 2,4 procent i augusti mot 1,7 procent i juli.
  • Det som mest bidrog till ökningen var som väntat priserna på el, bensin och diesel men det som överraskade var prisökningarna på till exempel kläder och möbler. 
  • Bristen på en del varor och skyhöga priser på globala transporter som en följd av återhämtningen efter pandemin kan också ha bidragit till den oväntat höga inflationen, tror Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.