corona

Över 80 procent av iva-patienterna i Sverige är ovaccinerade

1:15 min
  • 82 procent av dem som vårdades med covid-19, på intensivvårdsavdelningar i Sverige under augusti var ovaccinerade, enligt Svenska intensivvårdsregistret.

  • Bara 7 av 89 patienter var fullvaccinerade.

  • Ovaccinerade patienter i intensivvården väcker känslor hos personal som slitit hårt under pandemin.