pandemiersättning

Över 87 000 kronobergare har begärt karensersättning senaste året

0:33 min
  • Sedan avdraget för den första sjukdagen, karensdagen, avskaffades i april förra året på grund av coronapandemin, har över 110 000 karensdagar i länet ersatts av Försäkringskassan. 
  • Kostnaden för karensen i Kronoberg är över 84 miljoner kronor, enligt färska siffror från Försäkringskassan.
  • Mellan april 2020 och mars i år har över 87 000 kronobergare fått denna karensersättning.