Coronapandemin

Över hälften av Sveriges regioner räknar med en ökning av covid-patienter

1:57 min
  • 13‌ av 21 ‌regioner‌ ‌uppger‌ ‌för‌ ‌Ekot‌ ‌att‌ ‌de ‌räknar‌ ‌med‌ ‌att‌ ‌antalet‌ ‌som‌ ‌behöver‌ covid-vård ‌kommer‌‌ ‌att öka‌ ‌inom‌ ‌de‌ ‌närmaste‌ ‌veckorna.‌ ‌
  • Bland de regionerna finns ‌Blekinge,‌ ‌Jämtland‌ ‌Härjedalen‌ ‌och‌ ‌Norrbotten.
  • "Vi är ju i en situation där smittspridningen ökar hela tiden‌", säger Kjell Ivarsson hälso- och sjukvårdsdirektör i region Blekinge.

Ekot‌ ‌skickade‌ ‌i‌ ‌förra‌ ‌veckan‌ ‌ut‌ ‌en‌ ‌enkät‌ ‌till‌ ‌Sveriges‌ ‌samtliga‌ ‌21‌ ‌regioner,‌ ‌alla‌ ‌svarade‌ ‌och‌ 13‌ ‌uppgav‌ ‌att‌ ‌de räknar‌ ‌med‌ ‌‌att‌ ‌antalet‌ ‌som‌ ‌behöver‌ ‌vård‌ ‌på‌ ‌
sjukhus‌ ‌på grund av ‌covid-19‌ ‌‌kommer‌‌ ‌att öka‌ ‌inom‌ ‌de‌ ‌närmaste‌ ‌veckorna.‌ Det‌ ‌här‌ ‌i‌ ‌ett‌ ‌läge‌ ‌där‌ ‌alla‌ ‌regioner‌ ‌redan‌ ‌beskriver‌ ‌situationen ‌inom‌ ‌sjukvården‌ ‌som‌ ‌ansträngd eller‌ ‌mycket‌ ‌ansträngd.‌ ‌

7‌ ‌regioner‌ ‌uppger‌ ‌för‌ ‌Ekot‌ ‌att‌ ‌de ‌räknar‌ ‌med‌ ‌att‌ ‌vårdbehovet‌ ‌på grund av‌ ‌covid-19‌ ‌kommer‌ ‌ligga‌ ‌kvar‌ ‌på‌ ‌ungefär‌‌ ‌samma‌ ‌nivå‌‌ ‌inom‌ ‌de‌ ‌närmaste‌ ‌veckorna.

En av de regionerna är Stockholm, men där tillägger regionens hälso- och sjukvårdsdirektör, Björn Eriksson, att läget är skört och att man inte utesluter ‌en‌ ‌‌förnyad‌‌ ‌uppgång.

– Den är ganska stor den oron för tittar man på säsongsinfluensan så har man det här mönstret med att smittan går ner lite över helgerna och sedan när vi börjar röra oss igen så tar den fart, säger han.

Enligt Björn Eriksson skulle det bli svårt för vården att klara av en ny uppgång, något som Emma‌ ‌Lindbäck‌, ‌‌verksamhetschef ‌på‌ ‌Södersjukhuset‌‌ ‌i‌ ‌Stockholm, håller med om.

– Vi brukar ju räcka till för alla som behöver oss, men nu är behoven så stora och vi är i ett väldigt ansträngt läge med alla vårdplatser öppna redan nu, så då betyder ju det att vi inte har jättemycket marginal för att öka, säger ‌hon.

Få‌ ‌av‌ ‌regionerna‌ ‌vill‌ ‌spekulera‌ ‌i‌ ‌vilken‌ ‌månad‌ ‌som‌ ‌de‌ ‌tror‌ ‌att‌ ‌belastningen‌ ‌på‌ ‌sjukvården‌ ‌kommer‌ ‌att avta. ‌Men‌ ‌bland‌ ‌de ‌11‌ ‌som‌ ‌som‌ ‌svarat ‌på‌ ‌den‌ ‌frågan‌ ‌säger‌ ‌10‌ ‌i mars‌ ‌eller‌ ‌senare.‌ ‌

Blekinges hälso -och sjukvårdsdirektör Kjell‌ ‌Ivarsson‌ ‌är‌ ‌en‌ ‌av‌ ‌de ‌som‌ ‌inte‌ ‌vill ‌säga‌ ‌någon‌ ‌specifik‌ ‌månad,‌ ‌men‌ påpekar‌ ‌att‌ ‌ju‌ ‌snabbare‌ ‌vi‌ ‌får‌ ‌ner‌ ‌smittspridningen‌ ‌desto‌ ‌snabbare‌ ‌kommer‌ ‌vi‌ ‌se‌ ‌effekter‌ ‌på‌ ‌
vården.

– Jag hoppas ju innerligt att med de åtgärder som vi gör nu och alla de till buds stående medel att vi dämpar smittspridningen, för det är ju den eskaleringen som har varit den stora utmaningen, att vi fortsätter att öka smittspridningen i samhället, säger han.