Historiker: Franska övergreppen i Algeriet måste erkännas

11 min
  • Den såriga relationen mellan Frankrike och den forna besittningen Algeriet anses av vissa utgöra ett säkerhetshot.

  • Historikern Benjamin Stora fick därför i uppdrag att ge president Emmanuel Macron förslag på hur försoning kan ske mellan de båda länderna. Stora föreslår bland annat att Frankrike måste erkänna de övergrepp som den franska armen begick under kriget i Algeriet och upprätta en förteckning över de algerier som försvann.

  • Förslagen har fått stort genomslag i Frankrike men anses bristfälliga både av ättlingar till de algerier som stred på Frankrikes sida, så kallade harkis, och av den Algeriska regeringen. Hör Marie Nilsson-Boijs reportage.