Ett år med corona

Gränstrafiken har minskat med 90 procent

1:49 min
  • Idag har det gått ett år sen Finland stängde gränsen mot Sverige i pandemins början.
  • Vid de sex gränspassagerna mellan länderna har trafiken minskat med nästan 90 procent, då båda länder infört inskränkningar i rörelsefriheten.
  • Jari Rantala, vaktofficer inom den finska gränsbevakningen vid övergången Torneå-Haparanda, tycker att det är klokt att gränsen i Tornedalen just nu är nästintill stängd.