Hör På minuten från 1969!

På minutens historia

28 min

På minuten började sändas i Sveriges Radio 1969 efter programidén Just a Minute som kom från BBC.

Liten historik

BBC började sända Just a Minute 1967. Där sändes programmet med samma programledare, Nicholas Parsons, fram till 2021 då Sue Perkins tog över.

Lennart Swahn var programledare för På minuten från april 1969 efter att programmet först hade smugits igång i Malmö i början av samma år. Lennart Swahn ledde sedan På minuten under nära tjugo år och såg med munter stämma till att talarna inte upprepade sig, tvekade eller avvek från ämnet eller rummet.

Under 1994 ledde Erik Blix motsvarigheten "60 sekunder" i P3 och mellan 1995-2017 var det Ingvar Storm som höll den bångstyriga panelen i styr. Sedan 2018 är det den forne panelmedlemmen Hans Rosenfeldt som antagit utmaningen att se till att samma regler följs idag som för femtio år sedan.

Så lät På minuten då

Här kan du lyssna på det äldsta På minuten som finns bevarat i radions arkiv från mars 1969. Det producerades alltså i Malmö. Programledare var skjutjärnsjournalisten Herbert Söderström och i panelen satt bl a Lasse Holmqvist.

Här kan du även höra det första programmet med Lennart Swahn som programledare och här finns ett program från juli 1969 med den klassiska kvartetten Stig Järrel, Margaretha Krook, Moltas Erikson och Catrin Westerlund som med få undantag utgjorde panelen under tretton år. Hans Alfredson efterträdde Catrin Westerlund vid hennes bortgång 1982 och Lennart Swahn fortsatte som programledare i den nya konstellationen fram till 1988.

På minuten 1969 -

Nu som då spelas På minuten in inför en entusiastisk publik. Och precis som under de senaste 24 åren är det Erland von Heijne, i form av Enmanzbandet Erland, som står för livemusiken.

Många har testat sin improvisationsförmåga i På minutens panel under årens lopp. Under jubileumsåret 2019 återutsände vi ett par program från 2010 där bl a Peter Settman och Kajsa Ingemarsson medverkade. Vi sände även ett par program från 1969 för att fira femtioåringen.

Vi testar ständigt nya förmågor, senaste året t ex programledaren Susanna Dzamic, skådespelarna Sanna Sundqvist och Stina Nordberg och radiosportens Christian Olsson. Återkommande röster är Pia Johansson, David Batra, Marie Göranzon, Fredrik Lindström, Babben Larsson, Olof Wretling och Eric Stern.