Coronarestriktioner

På väg till Finland? – Kom ihåg det här!

10 min
 • Vi tog reda på aktuella reserestriktioner för passagerartrafiken mellan Sverige och Finland. Läs eller lyssna genom att klicka på Play-knappen i rubriken!

 • Uppgifterna är uppdaterade den 18.6.2021.

 • Är du finsk medborgare får du enligt grundlagen ta dig till Finland även utan pass eller coronaintyg, men färje- och flygbolagen har egna krav som även gäller för finska medborgare. Dessa krav grundar sig på rekommendationerna från Institutet för hälsa och välfärd (THL).
 • Är du inte finsk medborgare behöver du ha ett giltigt skäl att resa till Finland, till exempel familjeskäl eller fritidsfastighet. Från och med den 21.6.2021 undantas bland annat fullvaccinerade och arbetsresenärer från denna regel.

Färre restriktioner för arbetsresor och fullvaccinerade

 • Fullvaccinerade från EU- och Schengenområdet, som fått sin sista vaccindos minst två veckor innan avfärd får resa till Finland utan ett giltigt skäl. Även fritidsresor godkänns.
 • Personer som insjuknat i covid-19 inom det senaste halvåret och personer som haft covid-19 och fått en vaccindos minst en vecka innan avfärd får resa från EU- och Schengenområdet till Finland utan särskilda skäl.
 • Arbetsresor till Finland godkänns för personer från EU- och Schengenländer.
 • Reglerna gäller från och med den 21.6.2021

THL:s regler om hälsokontroll och coronavirustest

 • Alla resenärer som anländer från Sverige till Finland ska genomgå en hälsokontroll vid gränsen. För personer som inte kan uppvisa ett negativt coronavirustest (PCR eller antigentest) som är högst 72 timmar gammalt innehåller hälsokontrollen ett kostnadsfritt covid-19 test.
 • En fullvaccinerad person och som fått sin senaste covid-19 vaccindos minst två veckor innan avfärd behöver inte göra ett coronavirustest vid gränsen eller göra ett coronavirustest efter minst 72 timmar i landet.
 • Personer som genomgått en covid-19 infektion och tillfrisknat samt fått en vaccindos mot covid-19 minst en vecka innan avresa likställs med de som är fullvaccinerade.
 • Personer som fått en vaccindos minst två veckor innan avfärd behöver inte göra ett coronavirustest vid gränsen, men rekommenderas att göra ett coronavirustest efter minst 72 timmar i landet.
 • Om du har ett läkarintyg som bevisar att du har genomgått en covid-19 infektion inom det senaste halvåret eller du fått ett positivt covid-19 testresultat, tillfrisknat och det har gått minst 11 dagar sedan det positiva utslaget behöver du inte heller göra ett coronavirustest vid gränsen.
 • Barn födda 2005 eller senare behöver inte genomgå hälsokontrollen.
 • THL kommer att be om dina kontaktuppgifter ifall du ska göra ett coronavirustest efter minst 72 timmar i landet. Kontaktuppgifterna kan även användas vid smittspårning. 

Med färja från Sverige till Finland

De rederier som trafikerar till Finland kräver något av följande intyg:

1. Ett intyg att man fått coronavirusvaccin som godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (Pfizer Biontech, Jansen, Moderna ja Astra Zeneca). Även vaccinationskortet som följer med vid vaccintillfället räknas som ett intyg. Det räcker med en dos som tagits senast 14 dagar innan resan.

2. Ett intyg på ett negativt coronavirustest (PCR eller antigentest) som är maximalt 72 timmar gammalt.

3.  Ett läkarintyg på att man under det senaste halvåret genomgått en covid 19-infektion, som man blivit frisk ifrån.

 • Kraven på intyg gäller även finska medborgare och dem som bor permanent i Finland. Kravet gäller inte dem som går av på Åland eller kryssningspassagerare, som inte går i land i Finland.
 • Intyget behöver visas upp när man stiger på färjan i Sverige. Intyget ska vara skrivet på svenska, finska eller engelska.
 • Rederierna godkänner även den offentliga vårdens covidtestresultat via tjänsten 1177, trots att det står  i provsvaret att det inte kan användas som reseintyg.
 • Tallink Silja meddelar på sin webbsida att de som reser från Sverige till Finland behöver fylla i ett formulär om sin resa och hälsa innan landstigningen i Finland. Formuläret fås på båten.
 • Viking Line meddelar på sin webbsida att passagerarna – innan de går i land i Finland – behöver fylla i ett digitalt hälso- och reseformulär på sidan Finentry.fi.

Med färja från Finland till Sverige

Den som reser från Finland till Sverige behöver inte ha ett coronaintyg att visa upp. Det gäller även utländska medborgare.

Med flyg från Sverige till Finland

Flyger man från Sverige till Finland behövs något av följande intyg:
  
1. Ett intyg att man fått coronavirusvaccin som godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (Pfizer Biontech, Jansen, Moderna ja Astra Zeneca). Det räcker med en dos som tagits senast 14 dagar innan resan.

2. Ett intyg på ett negativt coronavirustest (PCR eller antigentest) som är maximalt 72 timmar gammalt.

3. Ett läkarintyg på att man under det senaste halvåret genomgått en covid-19-infektion som man blivit frisk ifrån.

 • I intyget över coronavirusvaccinet ska följande framgå: Kundens namn, födelsedatum, namnet på vaccinet, datum och plats för vaccination samt intygsgivare. Utdrag ur finska Omakanta-tjänsten, där dessa uppgifter framgår, räcker som intyg.
 • Dessa krav gäller alla passagerare, även finska medborgare.
 • Finnair kräver ett intyg på negativt coronavirustest eller ett läkarintyg på genomgången covid-19 av alla som fyllt 16.
 • Hos SAS måste alla som fyllt 14 ha ett intyg på coronavirustest eller ett läkarintyg på genomgången covid-19.
 • På flygen till Finland är det obligatoriskt att bära ansiktsmask.


Med flyg från Finland till Sverige

Enligt nuvarande regler kan man fritt resa från Finland till Sverige utan att behöva visa upp negativt covid-19-test eller coronavaccinationsintyg.
Vilka resehandlingar resan från Finland till Sverige kräver avgörs av resenärens medborgarskap/permanenta uppehållstillstånd.


Riksgränsen mot finska Lappland

 • Regionförvaltningsverket i Lappland har bestämt att alla som reser från Sverige till Finland i juni 2021 ska genomgå en obligatorisk hälsokontroll som ska ske i direkt anslutning till ankomsten i landet.
 • Hälsoundersökningen gäller inte för dem som är födda 2005 och senare eller dem som kan visa ett giltigt intyg om ett negativt coronatest taget max 72 timmar innan passage eller giltigt intyg om genomgången covid-19-infektion under det senaste halvåret.
 • Undantagna hälsokontrollskravet är också viss transport- och logistikpersonal, samer som rör sig över gränsen ”för att utöva sin samiska näring eller kultur” och specialgrupper som har ett giltigt intyg av lokala hälsoskyddsmyndigheter.

Finskt medborgarskap

 • En finsk medborgare har alltid rätt att komma till Finland. Det gäller även dem som har dubbelt medborgarskap.
 • En finsk medborgare behöver inte ha med sig pass till Finland. Det räcker med att man kan identifiera sig med svenskt ID-kort eller körkort. Sitt finska medborgarskap kan man intyga t.o.m. med utgånget finskt pass eller genom att ange sitt finska personnummer.
 • Om en finsk medborgare kommer till Finland med sin partner eller med sina barn får även familjemedlemmarna följa med. Barn som är över 21 år räknas inte längre som familjemedlemmar och de får inte automatiskt följa med. 

Var uppmärksam som resenär!