CORONAPANDEMIN

Pandemilagen förlängs till 31 maj

0:39 min
  • Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag om att förlänga pandemilagen till den 31 maj. En majoritet ville inte förlänga lagen i fyra månader, som föreslagits, men av lagtekniska skäl kan inte riksdagen ändra på datumet.

  • Men riksdagen uppmanar samtidigt regeringen att komma med ett nytt förslag om att lagen bara ska förlängas i två månader, något som socialminister Lena Hallengren (S) sedan tidigare sagt att regeringen kommer att göra.

  • Förslaget innebär också att regeringens mest långtgående befogenheter, bland annat att besluta om förbud mot verksamheter och för sällskap att samlas på allmän plats, tas bort.