Pandemin - ett stresstest för demokratin

4:45 min
  • Vi behöver prata om våra normer efter pandemin, t ex om hur vi ska hälsa på varandra, säger Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet. 
  • Pandemin har skakat om oss i grunden och vissa förändringar kommer att bli bestående även om restriktionerna försvinner.
  • En positiv effekt är en ökad medvetenhet om hur smittor sprids och vad man kan göra med enkla medel för att hindra smittspridning, även av andra sjukdomar.