VILTOLYCKOR

Pandemin gav trendbrott för viltolyckorna

1:44 min
  • Fjolåret medförde ett trendbrott med färre viltolyckorna på våra vägar. I Östergötland minskade antalet från drygt 4 000 olyckor under 2019 till 3 600 förra året.
  • Enligt PA Eriksson, polis i Linköping som jobbar för Nationella viltolycksrådet, beror minskningen på pandemin där trafiken minskade med tio procent under 2020.
  • Allt fler skjutna vildsvin kan också ha bidragit till en del av minskningen.

Viltolyckor i Östergötland - alla viltslag

2015: 2 821 stycken
2016: 3 684 stycken
2017: 3 583 stycken
2018: 3 491 stycken
2019: 3 934 stycken
2020: 3 586 stycken

Totalt antal viltolyckor i Sverige:

2019: 64 931 stycken
2020: 60 544 stycken

Källa: Nationella viltolycksrådet 2021