coronaviruset

Pandemin har orsakat råttinvasion i Östersund

1:40 min
  • Råttor ovan jord i centrala Östersund har ökat kraftigt det senaste året.
  • Kommunen pekar ut bostadsbyggande och pandemi som bakomliggande orsaker.
  • "Vi tror ju ändå att det har mycket med pandemin att göra också. I och med att det byggs och att det är lite folk ute på gator och torg så är de mer i fred", säger Tore Åberg, chef på gatuenheten vid Östersunds kommun.