Vård och omsorg

Papperslösa söker ofta vård för sent

1:49 min
  • Antalet papperslösa som söker vård har ökat de senaste åren.
  • Men många väntar, av rädsla för myndigheter, tills besvären är akuta.
  • "Det här innebär högre kostnader för sjukvården och ökat lidande för den som är sjuk", det säger Rebecka Berglund enhetschef på Flyktinghälsan i Malmö.