Karlstad

Partistöd går till talespersonens egen firma

1:46 min
  • Karlstadpartiet Livskvalitet låter det mesta av partistödet gå till talespersonen och frontfiguren Peter Sörensens eget företag.
  • Att använda partistödet så är lagligt, men upplägget får Karlstadpartiets före detta ordförande Anders Holmberg att reagera eftersom han anser att Sörensen sitter på flera stolar.
  • Men Göran Johansson, talesperson för Karlstadpartiets styrelse, understryker att Sörensen inte deltog i styrelsebeslut om avtalet och ser inget konstigt med att använda partistödet så här: "Vi är ett litet parti och vi är helnöjda med det här, vi har fått ut mer än vi hade räknat med."