Året med corona

Regionen vill öppna mottagning för drabbade av långtidscovid

1:58 min
  • Region Uppsala tittar på att öppna en post covid-mottagning för patienter med så kallad långtidscovid.
  • "Jag tror att det behövs för att stötta allmänläkarna och primärvården", säger läkaren David Gyll som ingår i arbetsgruppen.
  • Patientgruppen är idag utspridd på vårdcentraler och läkarna har än så länge inte nationella riktlinjer att luta sig mot.