Intensivvård

Patienter har drabbats av sjukvårdens coronafokus

2:01 min
  • Prioriteringar som sjukvården har behövt göra på grund av coronapandemin har lett till att patienter fått komplikationer som de annars inte skulle ha fått.

  • Det visar en enkät som Ekot skickat ut till sjukhus som bedriver intensivvård.

  • Bland exemplen som sjukhusen nämner finns trycksår, infektioner, blodkärlsbristningar och hjärtproblem.

För att kunna möta det ökade vårdbehovet under pandemin har landets sjukhus behövt göra olika typer av prioriteringar som att skjuta upp vårdbesök, operationer och lägga mindre vårdtid på varje patient. 

I en enkät som Ekot skickat ut till 62 sjukhus i landet som bedriver intensivvård, och 51 svarat på, säger 17 att den här typen av prioriteringar förmodligen har lett till att patienter har fått komplikationer som de annars inte skulle ha fått. 8 sjukhus säger att det har lett till att patienter har fått komplikationer. 

Bland exemplen som sjukhusen nämner finns trycksår, infektioner, blodkärlsbristningar och hjärtproblem.

"Gallstenssmärta, gallblåseinflammation, och bråck. Det är det som fått stå tillbaka. Lidandet finns ju där, med bråck som åker in och ut som ger smärta och gallsten eller gallblåseinflammation som vi normalt opererar men nu behandlar med antibiotika. Det innebär att de kan komma tillbaka med en allvarligare inflammation", säger Haile Mahteme, verksamhetschef på kirurgen på Västmanlands sjukhus.

Många sjukhus nämner att den långa väntetiden på operationer har lett till att patienterna drabbats mer av smärta och värk och att de hunnit bli sämre.

En som kan vittna om det är Leea Östman i Västmanland som väntat på att få operera sin höft sedan april förra året. Hon har nervsmärtor, och behöver nu rullstol för att kunna ta sig fram.

"Ja, jag väntar, vad ska jag göra? Men jag blir ju bara sämre och sämre, jag är ju snart liggande dygnet runt", säger hon.

Sjukhusen har också fått frågan om andra faktorer än just prioriteringar fått negativa konsekvenser för patienter. Här uppger till exempel Norra Älvsborgs Länssjukhus att patienter blivit smittade av covid-19 på sjukhuset när de vårdats för andra sjukdomar och Kalix sjukhus och Visby lasarett säger att patienter har avlidit på grund av rädsla för att söka vård under pandemin.

Flera sjukhus nämner också att pausad screening kan ha inneburit att man missat cancerdiagnoser.

Men än kan vi inte fullt se vidden av prioriteringarna, menar flera som Ekot varit i kontakt med.

"Vi vet inte hur det kommer påverka till exempel cancerincidensen i ett större material när vi har skjutit så pass mycket vård framför oss under så pass lång tid som pandemin har varit", säger Anna Pohjanen som är divisionschef för en del av länssjukvården i Norrbotten.