POSTCOVID

Patienter i kläm när covid-mottagning flyttar

1:57 min
  • Flera långtidssjuka i covid känner sig oroliga för att region Stockholm nu omorganiserar vården för de med postcovid.
  • En ny mottagning är på gång på Karolinska sjukhuset i Huddinge, och den etablerade mottagningen i Solna kommer läggas ner.
  • Region Stockholm har allra flest patienter med postcovid, av alla 21 regioner.